Đăng ký thành viên

Diaocsg.vn là website đăng tin nhà đất hoàn toàn miễn phí. Với ưu điểm:

  1. Đăng free 300 bất động sản.
  2. Hiệu lực tin đăng 365 ngày.
  3. Upload hình ảnh đến 20 ảnh.

Sau đây là cách đăng ký thành viên và đổi mật khẩu.

Theo diaocsg.vn