Hướng dẫn đăng tin miễn phí 365 ngày

Diaocsg.vn ưu tiên đăng tin bất động sản tài Sài Gòn. Nhưng nhận thấy nhu cầu đăng tin bất động sản là khắp cả nước.

Do đó, chúng tôi phát triển chức năng đăng tin bất động sản trên toàn quốc với việc nhập địa chỉ và chọn chức năng tìm đến vị trí bất động sản trên nền Google map.

Chi tiết xem hướng dẫn tại clip sau.

Theo diaocsg.vn